Tekst grafsteen

De tekst en lettertypen op een grafsteen zijn vaak bepalend. Bekijk diverse voorbeelden voor de opmaak van een gedenksteen

Tekst verdelen

Tekst op een grafsteen

De tekst die we op de grafsteen aanbrengen is vanzelfsprekend heel persoonlijk. Uitgangspunt voor de tekst is de herinnering aan de overledene, nu en later.

grafsteen met tekst

De verdeling van de tekst

1 - Afbeeldingen of foto's worden doorgaans links of rechtsboven in de hoek geplaatst
2 - Optionele boventekst als 'Liefdevol gedenken wij', 'Ter nagedachtenis', Ín dankbare herinnering'
3 - Het belangrijkste van de tekst, de naam van de overledene. In de regel wordt deze in grotere letters of in kapitalen geschreven. Meestal worden er geen doopnamen vermeld.
4 - De data, op brede stenen kunnen deze op dezelfde regel geplaatst worden. De data kunnen voorafgegaan worden door een * en een † of voluit geschreven 'geboren' en 'overleden'.

5 - De trouwringen, het symbool voor de verbintenis van het huwelijk. Dit kan ook voluit geschreven worden als 'echtgenoot van', of 'partner van'.
6 - De naam van de partner of echtgenoot. Al is het traditie om de naam van de echtgenoot ook te vermelden vindt niet iedereen het prettig om zijn of haar naam op een grafsteen te zien.
7 - Ruimte voor een vers, gedicht of persoonlijke tekst. Let er op dat deze tekst wel eens aan het zicht ontrokken kan worden door bloemen of plantengroei.

Voorbeelden van digitale lettertypen, geschikt voor de meeste grafmonumenten


Kapitalen

Voor een traditionele en formele uitstraling

Onderkast

Hoofdletter / kleine letter is wat moderner en neutraal

Cursief

Voor een informele en vriendelijke uitstraling